שמרו איתנו על קשר!
שלח >
תביעות נגד משרד הביטחון

תביעות נגד משרד הביטחון

למשרדנו ניסיון רב בייצוג בועדות הרפואיות של משרד הביטחון, בערעורים בבית המשפט נגד קצין התגמולים בגין תביעות נגד משרד הביטחון שנדחו ובערעורים על הועדות הרפואיות.

ענף זה ניזון מתוך חוק הנכים הקובע שני תנאים מצטברים ע"מ שאדם יוכר כ "נכה צה"ל":

  • הפגיעה ארעה במהלך השרות הצבאי.
  • הפגיעה ארעה תוך כדי השרות הצבאי.

חיילים בשרות חובה או בצבא קבע ואף חיילי מילואים זכאים לתבוע את קצין התגמולים להכיר בהם כנכים אם התמלאו לגבם התנאים שלעיל.

ראוי לציין, כי חוק הנכים חל לא רק על אנשי צה"ל, אלא גם על שוטרי משטרת ישראל, אנשי שרות משרד הביטחון בכלל וסוהרי שרות בתי הסוהר.

הליך הגשת תביעות נגד משרד הביטחון:

החוק קובע כי תקופת ההתיישנות בתביעות לקצין התגמולים, הינה 3 שנים מיום שחרורו של החייל משרות (חובה או צבא קבע).
על כן, חייל קבע שנפגע בתאונת דרכים במסגרת שרותו הצבאי, רשאי לתבוע בעזרת עו"ד נזיקין את נזקו גם אם חלפו 25 שנים מיום התאונה ובלבד שעשה כן תוך 3 שנים מיום שחרורו משרות.

קיימת החרגה שתכליתה לסייע בעד חיילים שלא עלה בידם לתבוע בתוך 3 שנים מיום השחרור כיוון שלא לא ניתן היה לדעת במועד השחרור את מידת הנזק, למשל נזק נפשי שהתפתח במשך שנים לאחר השחרור וניתן להצביע על מקורו בתוך ועקב השרות הצבאי. הכרה חריגה זו תתאפשר רק אם קיימת רשומה של האירוע מייד לאחר התרחשותו.

תביעות נגד משרד הביטחון בשל פציעה

הליך בירור תביעות נגד משרד הביטחון:

ראוי לציין, הליך התנהלות תביעות נגד משרד הביטחון בפני קצין התגמולים נמשכים לעיתים זמן רב. ראשית קצין התגמולים יברר האם מתקיימים שני התנאים הבסיסיים להכרה בחייל כנכה לפי חוק. באם המסקנה שמתקיימים התנאים, יקבל החייל הודעה על הכרה בו.

לאחר ההכרה, מועבר עניינו של התובע לדיון בוועדות הרפואיות במשרד הביטחון. התובע יזומן לפני הועדה הרפואית והוא רשאי להגיע בליווי עו"ד. רצוי להתייצב לועדות כאשר התובע מצויד בחוות דעת רופא מומחה שהוכנה מראש באופן מקצועי וממצה, זאת כדי שתהיה בפני הועדה אינדיקציה לנכותו בפועל בעבר ובעתיד.

בתום דיון הוועדה, יקבל התובע הודעה באשר לשיעור הנכות שנקבעה לו. דרגת נכות פחותה מ 10% אינה מזכה בתגמול כספי כלשהו. דרגת נכות שבין 10% ועד 19% מזכה במענק חד פעמי. דרגת נכות של 20% או יותר מזכה בקצבה חודשית. קיימות טובות הנאה נוספות המוענקות כאשר הנכות שנקבעה הינה 10% לפחות.

על החלטת הועדה הרפואית ניתן לערער בפני ועדה רפואית לעררים שתדון בהרכב של שלושה רופאים. על החלטת הועדה הרפואית לעררעים ניתן לערער בפני ועדה רפואית עליונה בהרכב של שופט בשאלה משפטית בלבד.

מוזמנים לקרוא בנוסף:

עורך דין ביטוח לאומי

x